Restrict Customer Data View

Funkciókiegészítő

Restrict Customer Data View

Az olyan szolgáltató szervezeteknek, amelyek globálisan működnek vagy termékek széles választékával rendelkeznek, ki kell szervezniük a vevőszolgálatukat a forgalmazó partnerekhez vagy telefonos ügyfélszolgálatokhoz. Ebben az esetben az ügyféladatok biztonsága nagyon fontos, és csak az arra jogosult, szolgáltatást nyújtó harmadik félnek lehet hozzáférése az ügyfél információihoz.

Ez a funkciókiegészítő ezt a meghatározott hozzáférést teszi lehetővé az ügyfél-azonosítóknak a partnerazonosítókhoz való hozzárendelésével. Továbbfejleszti és részletezi a szabványos verzió ügyfél-információs központját, és hogy kinek az ügyféladatait érhetik el az ügyintézők. Amikor az ügyféladatokat lekérik egy LDAP-kiszolgálóról, akkor a funkciókiegészítő ellenőrzi a partnerazonosítót, és hogy mely ügyfél-azonosítók vannak hozzárendelve. Ebből adódóan egy partnerazonosító ügyintézői csak a hozzárendelt ügyfél-azonosító ügyféladatait láthatják. Ha nincs ügyfél-azonosító hozzárendelve egy partnerazonosítóhoz, akkor az ügyintézők nem láthatnak semmilyen ügyféladatot. Ha nem lett partnerazonosító létrehozva, akkor az összes ügyintéző láthatja az összes ügyféladatot.

Telepítés után az első beállítási lépés az LDAP-kiszolgáló kapcsolatának beállítása, és a partnerazonosítók leképezése az ügyfél-azonosítókra egy grafikus felhasználói felület segítségével. A kapcsolatok adminisztrálása elvégezhető egy különálló vezérlőpulton is.

Előnyök

  • A hozzáférési jogosultságok különleges kiosztása lehetővé teszi az ügyféladatok védelmét
  • Leegyszerűsíti a leányvállalatokkal, az alvállalkozókkal és a partnerekkel való együttműködést

Elérhető a következő szolgáltatáscsomagban

ARANY

Célcsoportok

  • Nemzetközi vállalatok
  • Telefonos ügyfélszolgálatok
  • Olyan vállalatok, amelyek termékek széles választékát kínálják

Ne feledje

A funkciókiegészítő nem használható együtt a VIP Customer