Felhasználási feltételek

Ezúton engedélyt adunk jelen Web szerverről származó dokumentumok, valamint a kapcsolódó grafikák használatára, másolására és terjesztésére azzal a feltétellel, hogy a szerzői jogi jelzést minden másolaton meg kell jeleníteni, és hogy mind a szerzői jogi jelzést, mind ezt az engedélyt fel kell tüntetni. Minden egyéb jog fenntartva.

 

Copyright

(c) Copyright 2018 OTRS AG

Az OTRS AG név vagy az OTRS AG logó konkrét, előzetes írásbeli engedély nélkül nem használható jelen információ terjesztésére vonatkozó hirdetésben vagy reklámban. Az OTRS AG nem nyilatkozik jelen információ bármilyen célnak való megfelelőségéről. Jelen közleményt „AHOGY VAN” alapon nyújtjuk; SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK ÉS VÁLLALÁSOK NÉLKÜL. EZENNEL KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYEN ALAPULÓ VAGY EGYÉB FELTÉTELT, VÁLLALÁST ÉS SZAVATOSSÁGOT JELEN INFORMÁCIÓRA (ÉS ANNAK HASZNÁLATÁRA) VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A MINŐSÉGRE VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAKAT.

Az OTRS AG semmilyen esetben sem felelős a feldolgozási hibákért vagy elmaradt használatért, elvesztett haszonért, bevételért, várható megtakarításokért, üzleti jó hírnévért, adatokért vagy szerződésekért, illetve bármilyen típusú közvetett következményes vagy gazdasági veszteségért (beleértve a harmadik személy általi követelés következtében elszenvedett veszteséget vagy kárt), amely jelen információ felhasználásából ered vagy azzal kapcsolatos; akár szerződéses cselekmény, megtévesztés, gondatlanság vagy más károkozó cselekmény következményeként.

 

Harmadik felek weboldalaira mutató linkek

Ezen a területen egyes linkek követésével Ön elhagyja az OTRS AG oldalát. A link segítségével kapcsolt oldalak nem állnak az OTRS AG irányítása alatt, és az OTRS AG nem felelős a linkkel kapcsolt oldalak vagy a linkkel kapcsolt oldalon tartalmazott bármilyen link tartalmáért. Az ORTS AG ezeket a linkeket kényelmi okokból nyújtja Önnek, és bármilyen link szerepeltetése nem jelenti az adott oldal ORTS AG általi jóváhagyását.

 

Az ezen a weboldalon elérhető dokumentumok

Engedélyt adunk az erről a szerverről („Szerver”) származó Dokumentumok (úgy mint fehér könyv, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK) használatára, azzal a feltétellel, hogy (1) az alábbi szerzői jogi jelzés megjelenik minden másolaton és, hogy mind a szerzői jogi jelzés, mind ez az engedély feltüntetésre kerül, (2) az erről a Szerverről származó ilyen Dokumentumok használata kizárólag tájékoztatási célú, és nem-kereskedelmi vagy személyes használatra korlátozódik, és azokat nem lehet másolni vagy közzétenni semmilyen hálózati számítógépen vagy közvetíteni bármilyen médiumban és (3) a Dokumentumon semmilyen módosítás nem hajtható végre. A bármilyen más célt szolgáló használatot a törvény kifejezetten tiltja és az komoly polgári jogi vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. A törvénysértők ellen a lehető legnagyobb mértékű büntetőeljárás indul.

A fent meghatározott dokumentumok nem tartalmazzák a www.otrs.com weboldal vagy bármilyen más OTRS AG tulajdonában álló, általa működtetett, licencelt vagy irányított oldal dizájnját vagy elrendezését. Az OTRS AG weboldalak elemeit a kereskedelmi arculatra vonatkozó és egyéb törvények védik, és azok nem másolhatóak vagy utánozhatóak sem részben, sem egészben. Semmilyen bármely OTTRS AG weboldalról származó logó, grafika, hang vagy kép nem másolható vagy továbbítható az OTRS AG kifejezett engedélye nélkül. Amennyiben a weboldalon megjelelő harmadik félhez tartozó dokumentumok kerülnek felhasználásra, másolásra vagy terjesztésre, a harmadik fél dokumentumára vonatkozó szerzői jogi jelzést minden másolaton fel kell tüntetni.

Az OTRS AG és annak leányvállalatai és/vagy beszállítói nem nyilatkoznak az ezen a szerveren közzétett dokumentumokban, vagy azokhoz kapcsolódó grafikákban található információk bármilyen adott célnak való megfeleléséről. Minden ilyen dokumentumot és az azokhoz kapcsolódó grafikákat „ahogy van” alapon nyújtunk, bármilyen szavatosság nélkül. Az OTRS AG és annak leányvállalatai és/vagy beszállítói ezennel korlátoznak minden szavatosságot és feltételt erre az információra vonatkozóan, ideértve a piacképességre, jogcímre, valamely meghatározott célra való alkalmasságra, és a nemleges megállapításra vonatkozó hallgatólagos szavatosságot. Az OTRS AG és annak leányvállalatai és/vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen különleges, közvetett vagy következményes kárért vagy bármilyen elmaradt használatból, adatból vagy haszonból származó, akár szerződéses cselekedetből, gondatlanságból vagy más károkozó cselekedetből eredő bármilyen kárért, amely az erről a szerverről elérhetővé vált információ felhasználásából vagy teljesítéséből ered vagy azzal kapcsolatos.

Az ezen a szerveren közzétett dokumentumok és ahhoz kapcsolódó grafikák technikai pontatlanságokat és tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az itt tartalmazott információk időnként módosításokkal egészülhetnek ki. Az OTRS AG és annak leányvállalatai és/vagy beszállítói bármikor javításokat végezhetnek és/vagy változtatásokat eszközölhetnek az itt leírt termék(ek)ben és/vagy program(ok)ban.

 

SZERZŐI JOGI JELZÉS

Copyright (c) 2018 OTRS AG és/vagy annak beszállítói, Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Németország. Minden jog fenntartva.