"Ha támogat téged, ahelyett, hogy akadályozna, akkor megfelelően van beállítva."
Sebastian Erb, az ISBJ egység folyamatüzemeltetési és továbbfejlesztési munkacsoportjának vezetője
Szenátus Oktatási, Ifjúsági és Családügyi Minisztérium Berlin Családügyi és Koragyermekkori Nevelési Tanszék, Integrált Szoftver Egység Berlini Ifjúsági Szolgáltatások (ISBJ)
Agents: 50
Tickets / Month: 1000
Web

A berlini tartományi kormány részeként a Szenátus Oktatási, Ifjúsági és Családügyi osztálya alakítja a társadalmi együttélés fontos területeit. Az egyik fókuszpont az oktatáspolitika napközi otthonokkal, iskolákkal és felnőttoktatással, míg a másik két felelősségi terület az ifjúság és a család.

A Család- és Koragyermekkori Nevelési Minisztérium Berlini Ifjúságjóléti Integrált Szoftverosztálya (ISBJ) napi támogatást nyújt a berlini kerületekben használt speciális szoftverekhez annak érdekében, hogy biztosítsa a speciális eljárások fizetési tranzakcióit, valamint a folyamatok zökkenőmentes működését, és ezáltal segítségnyújtást, tanácsadást, gondozást, támogatási és rekreációs szolgáltatásokat nyújtson és szervezzen olyan kérdésekben, mint a napközi, iskola utáni gondozás, szülői támogatás, ifjúsági jólét és még sok más.

Annak érdekében, hogy optimális támogatást tudjon nyújtani a hibák és a bejövő szolgáltatási kérelmek feldolgozása és dokumentálása formájában, a 2005-ben kezdődött eljárási műveletnek szüksége volt egy jegyrendszerre, és 2006-ban úgy döntött, hogy az OTRS szolgáltatáskezelő szoftvert használja, amely egy munkastrukturáló és kommunikációs megoldás.

Impact of OTRS

24 órás hozzáférhetőség
Minden fontos információ egy rendszerben való kezelése
A megkeresések feldolgozásának fokozott átláthatósága megkönnyíti az átadást, a helyettesítést és a beléptetést
A minőség növekedése a megkeresések feldolgozása során
Biztosítja a külső kommunikáció állandó minőségét
Folyamatos tudásdokumentáció
Strukturált kommunikáció
Fokozott szolgáltatás-központúság
Megkönnyíti a szolgáltatás értékelését, elemzését és tervezését

Features Used

Szerepkör- és jogosultságkezelés
Jegy osztályozása
Jegy rangsorolása
Jegyelőzmények
Jegymegfigyelés
Összekapcsolás
Dinamikus mezők fejlesztése
Telefonos kommunikációs csatorna
E-mail kommunikációs csatorna

Requirements

Audit-biztos
Hozzáférhető dokumentáció
Megbízható működés
Átláthatóság
24 órás hozzáférhetőség
Ingyenes interfészek a meglévő adatrendszerekbe való integrációhoz

A kihívás

Az állampolgári szolgáltatásokat támogató szoftvert túlnyomórészt decentralizált módon szervezték meg a 12 kerület berlini ifjúságvédelmi irodáiban a központosított informatikai szakeljárások bevezetéséig.
Mielőtt 2006-ban megalakult volna a Berlini Ifjúságjóléti Integrált Szoftverosztály (ISBJ) részlege a szenátus ifjúságért felelős osztályán, a berlini kerületek összes ifjúságjóléti hivatala önállóan és decentralizáltan járt el az informatikai szakértői eljárások keretében. Ez azt jelenti, hogy a segítségnyújtás, tanácsadás, gondozás, támogatás és rekreációs szolgáltatások nyújtásával és megszervezésével kapcsolatos valamennyi folyamat olyan ügyekben, mint a napközi, iskola utáni gondozás, szülői támogatás stb. az egyes ifjúságvédelmi hivatalokban másképpen kezelték őket. Egységes alkalmazások, mint például a mai speciális eljárások, abban az időben nem léteztek. A megfelelő szolgáltatásokra vagy támogatásra vonatkozó kérelmeket papírral és tollal, valamint DOS alkalmazások vagy hasonlók segítségével dolgozták fel. Ez a megközelítés nem volt korszerű, és egyszerűen azért, mert az egyes hivatalok felelősek voltak az igénybe vett technikai támogatás hibáinak vagy hibáinak karbantartásáért és kijavításáért, jelentősen költségesebb volt az erőforrások tekintetében – mind a létszámot, mind az időt figyelembe véve.

Az alkalmazott alkalmazások műszaki hibái esetén az illetékes ifjúságvédelmi hivatalok illetékeseinek gondoskodniuk kellett a hiányosságok kijavításáról és arról, hogy újra intézkedhessenek. Vagy a probléma önálló megoldásával és a gyártókkal vagy szolgáltatásközpontokkal való információcserével. Nem volt központi kapcsolattartó pont az összes ifjúságvédelmi hivatal számára, mert nem voltak egységesen alkalmazott eljárások sem.

A megoldás

Az ISBJ egység egységes speciális eljárásokat biztosít az egyes ifjúságvédelmi hivatalok számára, biztosítja a zökkenőmentes működést, és az OTRS segítségével központi kapcsolattartó pontként szolgál meghibásodások esetén és a szolgáltatási kérelmek kezelésére.
Az Ifjúsági Osztály 2006-ban indult eljárási működésével szabványosították és egységesítették a kérelmek feldolgozásához szükséges különféle üzleti folyamatokat, kezdve a napközitől, az iskola utáni ellátáson át, a szülői támogatásig, az ifjúságvédelemig és egyéb területekig. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve Berlin 12 kerületének minden ifjúságjóléti irodájában ugyanazzal a szoftverrel dolgozták fel a különböző szolgáltatásokra vonatkozó eljárásokat és folyamatokat. Bár a megfelelő szakterületeken különböző gyártók szoftvereit használják, maguk a speciális eljárások egységesek minden berlini ifjúságjóléti irodában.

Az ISBJ osztály felelős a speciális eljárások működésének biztosításáért, azaz támogatást és kapcsolatot tart az ifjúságvédelmi irodák felhasználóival, ha a különböző speciális eljárásokkal kapcsolatos problémák, meghibásodások vagy akár hibák merülnek fel.

Ebben a szerepében az ISBJ egység kezeli az adott szoftvergyártókkal kötött szerződéseket is, és szükség esetén kapcsolatba lép velük. Ennek az osztálynak az alkalmazottai tehát a felhasználók kapcsolattartói az ifjúságvédelmi irodákban, valamint a szoftvergyártóknak és a számítógépes központoknak, ahol a speciális eljárásokat működtetik.
Amikor az ISBJ megalakult, hamar világossá vált, hogy kiterjedt feladataihoz és összetett kommunikációjához jegykezelő rendszerre lesz szüksége. Abban az időben a berlini szenátusi adminisztrációnak nem volt tapasztalata a szolgáltatásmenedzsment szoftvermegoldásokkal, és nem volt akkora a választék sem, mint ma. Egyértelmű volt, hogy technológiai támogatásra van szükség – a német nyelvű támogatás volt a döntő pont az OTRS választásában abban az időben.

Most már OTRS-t használnak az összes kommunikáció leképezésére a folyamatműködéshez, az első és második szintű támogatáshoz, az incidens- és változáskezeléshez, valamint az ügyfelekkel és szolgáltatókkal folytatott összes kommunikációhoz. Minden párbeszéd jegyeken keresztül történik, és csak az ISBJ szakemberei használják az OTRS-t ügyintézőként. Az ifjúságvédelmi irodák felhasználói a folyamatot az ISBJ funkcionális e-mail-címére küldött e-mailes kérelemmel kezdik. A kérés az OTRS-ben létrehozott várólistába kerül, és így létrehoz egy jegyet. A hibaüzenet kézhezvétele után az első lépés a jegy besorolása az adott speciális eljáráshoz, amelyet felelősségüktől függően különböző alkalmazottak gondoskodnak.

Ezenkívül a jegy kérését ellenőrzik és értékelik, hogy ez a felhasználó kötelességszegése vagy a szoftverrel kapcsolatos probléma. Felhasználói hiba esetén az ISBJ szakember felveszi a kapcsolatot az Ifjúságvédelmi Hivatal munkatársával, és megfelelő támogatást nyújt neki a probléma orvoslásához. Ha egy szoftverproblémát azonosítanak, akkor információcsere és kommunikáció történik, amelyet az ISBJ egység teljes mértékben az OTRS-en keresztül kezel a hiba kijavítása érdekében. Először is elvégzik a probléma elemzését, például az adatközpont hibanaplójának értékelésével, megtekintésével és a hibaüzenet szimulálásával. Miután a problémát leszűkítették vagy azonosították, egy strukturált sablon segítségével kérik a szoftver gyártóját a hibaelhárítás további megbeszélésére.

Ez is nagyon kiterjedt, és néha hosszabb ideig tart. A tények tisztázásához lekérdezésekre, a hibaelhárítás típusának megvitatására van szükség, amelyet általában az informatikai szolgáltatók által telepített javítás részeként végeznek, tesztelnek, kiadnak és végül gyártásba helyeznek.

Általában nagyon kiterjedt párbeszéd és kommunikáció folyik a probléma végső megoldásáig. A folyamat összes lépése és állomása az OTRS-en belül történik egy jegyben, elsősorban bejövő leveleken keresztül az OTRS által kiszolgált funkciópostafiókokba.
Az ISBJ-nél végzett munkához különösen fontos a folyamatos adatkarbantartás az OTRS-ben. Ez magában foglalja a jelenlegi 15 dinamikus mezőt. Ezenkívül a zökkenőmentes folyamat része az egyes jegyek osztályozása és kiosztása.

A kérelmek gyors feldolgozásának biztosítása és a kérelmek áradatának elkerülése érdekében az aggályokat már az első szintű támogatás részeként csoportosítják a kerületekben, és a kérelmeket koordinált módon továbbítják az ISBJ-nek.

„Annak érdekében, hogy lépést tartsunk a folyamatosan növekvő követelményekkel, az OTRS bevezetése határozottan pozitív tényező volt, különösen a tudásdokumentáció, a strukturálás, a szerepmegértés és a szolgáltatásorientáció területén” – mondja Sebastian Erb, az ISBJ egység eljárásüzemeltetési és továbbfejlesztési munkacsoportjának vezetője.

Miért az OTRS?

Egy megoldás mindenre – strukturált kommunikáció, tudásadatbázis, dokumentáció, elemzés és tervezés az OTRS-sel
A leírt használati forgatókönyv alapján, vagy az ISBJ egység tipikus jegyének életciklusa alapján az OTRS fő előnye a felmerülő feladatoknál egyértelműen felismerhető. Mindenekelőtt a vizsgálatok és incidensbejelentések, valamint a kapcsolódó belső és külső kommunikáció hatékony és strukturált kezeléséről van szó.

Az OTRS-ben található funkciók, amelyek lehetővé teszik a jegyek hozzárendelését és rangsorolását, vagy a jegyelőzmények megtekintését és befejezését, valamint az ellenőrzésbiztos dokumentáció elvégzését, különösen fontosak ebből a szempontból. Ugyanez vonatkozik a tudásadatbázis rendelkezésre állására vagy a szoftvermegoldás teljesen egyedi konfigurálhatóságának lehetőségére.

Az OTRS használata megkönnyíti az ISBJ részleg számára a jegyek átvételét csere esetén – legyen az ok akár betegség, akár nyaralás. A kérésben már megtett összes lépés folyamatos dokumentálása segít, csakúgy mint például az ügyintéző állapotának hiányzó értékre állításának lehetősége, így biztosítva, hogy az újranyitott jegyet ne hagyják figyelmen kívül, hanem feldolgozzák a csapatkollégák.

Az ismétlődő folyamatoknál és eljárásoknál az OTRS-ben szabadon konfigurálható válaszsablonok is használatosak, biztosítva a kommunikáció minőségét, és garantálva a jogbiztonságot a külső kommunikációban még stresszes helyzetekben is.

Amellett, hogy támogatja az összes kommunikációt, és így biztosítja az összes bejövő kérés és üzenet hatékony és gyors feldolgozását, az ISBJ részleg az OTRS-t is használja az értékeléshez és a tervezéshez. Alapvető fontosságú, hogy minden fontos adat és információ tárolásra kerüljön és elérhető legyen az OTRS-ben. Például az egység használhatja az OTRS-t a kérések mennyiségének kiértékeléséhez. Értékelhető azzal, hogy melyik kerületből hány jegy érkezik, és mely témákról számolnak be főleg. Ez az információ tájékoztatást nyújt arról, hogy szükség van-e maguknak az eljárásoknak az optimalizálására, vagy szükség van-e a személyzet képzésére, és ha igen, hol.

Az OTRS a kiadások és a költségvetés-tervezés figyelésére is használják.

Az eredeti folyamatműködés mellett az osztály magában foglalja a további fejlesztés területét is. Ez az osztály gondoskodik a speciális eljárások szükséges kiigazításairól, például ha azokat a törvény változása megköveteli. Az ehhez szükséges kommunikáció szintén az OTRS-en keresztül történik, és ugyanazokkal az előnyökkel támogatja ezt a területet, mint az eljárás művelete.
Az ISBJ által megkövetelt és az OTRS által biztosított szolgáltatási szoftvermegoldás rugalmassága tovább fog növekedni a jövőben a várólisták még következetesebb átalakításával szabad mezőkké.